Aktuellt

Kallelse till vårmöte 11.3. kl. 18.30 via Teams

Jakobstads marthadistrikt håller stadgeenligt vårmöte torsdagen 11.3. kl. 18.30 via Teams.

Utöver stadgeenliga ärenden behandlas styrelsens förslag till upplösning av distriktet på vårmötet. Närmare information finns i föredragningslistan och i bilagan om förslag till upplösning av distrikt.
Delegaterna som har både yttrande- och rösträtt och även andra intresserade kan delta ensamma eller flera tillsammans  via Teams med iakttagande av coronarestriktioner.

Anmälan om deltagande görs till Carita Vik-Hästbacka, helst via e-post carita@essma.fi, varefter länken för deltagande  skickas via e-post.
Sista anmälningsdag 9.3.2021

Ta gärna kontakt på förhand om du har frågor telefon 050 5365770.

Nedan finns länkar till bilagor för mötet.

Föredragningslista
Verksamhetsberättelse
Bokslut
Förslag om upplösning av distrikt

Carita Vik-Hästbacka
21.02.2021 kl. 11:09

KONTAKT

Ordförande Carita Vik-Hästbacka
050 536 5770
fornamn.efternamn(at)essma.fi

Sekreterare Ann-Sofie Larsson
Bredarholmsvägen 62, 68870 Edsevö
050 376 9031 / ann-sofi.larsson(at)multi.fi

Kassör Majbritt Sandnäs
050 552 4155
fornamn.efternamn(at)multi.fi

Distriktets adress
Ordförande Carita Vik-Hästbacka
Gränlandsvägen 111
68820 Esse