Jakobstads Marthadistrikt

Vårmöte 12 mars

18.02.2020 kl. 10:42


Det är nu dag att börja ta emot anmälningar till vårmötet. Anmälningar görs föreningsvist till Carola Sundqvist tel nr 044 281 4854 senast 9.3. Kom ihåg att skicka årsberättelsen och uppgifter om årets ombud till ann-sofi.larsson@multi.fi

Kallelse till vårmöte 12.3.2019 kl 18.30 vid Jakobstads gymnasium.

kl 18.30 Kaffe, lottförsäljning

kl 19.00 vårmötesförhandlingar

ca 19.30 Pia-Maria Sjöström berättar om Österbottens välfärdsområde.

Deltagaravgift10 €.

Carita Vik-Hästbacka
Kontaktuppgifter

Kontakt

Gränlandsvägen 111
68820 Esse

Carita Vik-Hästbacka
Ordförande
fornamn.efternamn@essma.fi
050 5365 770
Ann-Sofie Larsson
Sekreterare
ann-sofi.larssonmulti.fi
050 3769 031
Majbritt Sandnäs
Kassör
fornamn.efternamn@multi.fi
050 5524 155


Övriga medlemmar i styrelsen

Agneta Sjöblom, Åsa Kackur, Carola Sundqvist, Gunhild Berger, Gun-Marie Back, Ulrika Krook, Agneta Sandvik och Marlene Nygård.