Jakobstads Marthadistrikt

Sommarfest torsdagen 22.8. på Svenska Gården

30.07.2019 kl. 09:51

Som ni kanske lade märkte till annonserades om sommarfesten i söndagens tidning sidan 18.

Enligt annonsen blir programmet blir mångsidigt och intressant.  Före sommarfesten ordnas guidningar för intresserade på Tobaksmuseet och Aspegrens trädgård. Inträdet till Strengbergs tobaksmuseum Skolgatan 25 kostar 4 €. Guidningen vid Aspegrens är gratis. Guidningarna börjar kl 17.30. Förhandsanmälningar även till guidningarna.

Själva festen börjar kl. 18.45 med servering av både salt och sött vid Svenska Gården. Sommarfesten börjar kl 19. Inträde sedvanliga 10 €. Som vanligt ordnas även ett lotteri.

Anmälningar kan ske direkt till tel 050 552 4155 eller föreningsvist till  samma nummer senast 11.8.

De som har anhållit om förtjänsttecken för någon medlem  deltar i överräckandet av dem. Alla ansökningar beviljades.

Program: Sång, musik, sketch tal bl.a, av B-G Åstrand.

Kom med på en trevlig kväll tillsammans med andra marthor. Tillsammans arbetar vi för en bättre värld en vardag i taget.

Ifall ni har frågor angående festen kan ni kontakta Maj-Britt Sandnäs tel 050 552 4155

Carita Vik-Hästbacka
Kontaktuppgifter

Kontakt

Gränlandsvägen 111
68820 Esse

Carita Vik-Hästbacka
Ordförande
fornamn.efternamn@essma.fi
050 5365 770
Ann-Sofie Larsson
Sekreterare
ann-sofi.larssonmulti.fi
050 3769 031
Majbritt Sandnäs
Kassör
fornamn.efternamn@multi.fi
050 5524 155


Övriga medlemmar i styrelsen

Agneta Sjöblom, Åsa Kackur, Carola Sundqvist, Gunhild Berger, Gun-Marie Back, Ulrika Krook, Agneta Sandvik och Marlene Nygård.